03 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 


ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ     จำนวน 13 อัตรา

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการกษตรปฏิบัติงาน     จำนวน 19 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน     จำนวน 9 อัตรา

7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน 6 อัตรา

8. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com  โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1375 ครั้ง

Engine by shopup.com