10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมการจัดหางาน รับชายไทยฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กันยายน 2562

กรมการจัดหางาน รับชายไทยฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กันยายน 2562

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย


คุณวุฒิ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา


การรับสมัคร

ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครด้วยตนเองได้ที่

1. ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. สำนักจัดหารงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10

3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 2 - 10 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 4514 ครั้ง

Engine by shopup.com