10 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 15 ส.ค. - 4 ก.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 15 ส.ค. - 4 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

  

 


 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่) จำนวน 2 ตำแหน่ง

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 418 ครั้ง

Engine by shopup.com