21 ตุลาคม 2561

HIGHTLIGHTS

กรมชลประทาน รับพนักงานราชการทั่วไป และคนพิการ

จำนวน 235 อัตรา

ตั้งแต่ 26 ต.ค.-8 พ.ย.61

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อ
4. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
8. นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา
9. นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th

และ https://rid.thaijobjob.com

                  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รับสมัครเป็นพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 61 อัตรา

*************

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 14 อัตรา

2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 35 อัตรา

4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

...อ่านต่อ...

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com