21 มิถุนายน 2562

HIGHTLIGHTS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต 

1. ตำแหน่ง บุคลากร 5 จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักการเงิน 5 จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 ลักษณะงานด้านวิชาการ จำนวน 5 อัตรา / ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่ง บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักการตลาด 4 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

 

*************************

 

คลิดเพื่อตรวจสอบสถานที่สอบ

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com