17 กุมภาพันธ์ 2562

HIGHTLIGHTS

กสทช.
รับสมัครพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 158 อัตรา
ตั้งแต่ 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 62

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3)

2. ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือสำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.)

 

                  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
รับสมัครตำแหน่งผู้บังคับหมู่

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

จำนวน 1,000 อัตรา

*************

ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

....อ่านต่อ....

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com