04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา 
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 30 อัตรา 
4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 60 อัตรา

(ไฟล์ประกาศรับสมัคร)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
รับพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
2. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
3. พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com