25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รับบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 103 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มี.ค. 64

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25 อัตรา

3. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 70 อัตรา

 

   

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รับพนักงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 13 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล 10 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 3 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อ่านประกาศเพิ่มเติม

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com