27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 จำนวน  400  อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2563

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก/พนักงานระดับ 2 - 3 / ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 / ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) จำนวน 400 อัตรา เป็นเพศชาย 270 อัตรา เพศหญิง 130 อัตรา

 

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวัหยุดราชการ

สำนักอนามัย กทม.
รับบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 23 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2563
สมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2245-2615

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com