27 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ
จำนวน  406  อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 ก.ค. 64 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน
(ปฏบัติงานส่วนภูมิภาค)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักโภชนาการปฏิบัติการ
2. นักโภชนาการปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com