20 พฤษภาคม 2562

HIGHTLIGHTS

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ จำนวน 8,579 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 62

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต 

 

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com 
ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 2 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
             

                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

...อ่านรายละเอียด...

 

************* 

กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

...อ่านรายละเอียด...

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com