12 พฤศจิกายน 2562

HIGHTLIGHTS

กรมธนารักษ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 56 อัตรา
ตั้งแต่ 11 - 29 พ.ย. 62

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา
6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th

 

อ่านเพิ่มเติม......
 

 

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 25 ต.ค. - 14 พ.ย. 62

** พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล

 

*********************** 

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com