27 มกราคม 2565

HIGHTLIGHTS

กรมบังคับคดี


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 88 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา

(ไฟล์ประกาศรับสมัคร)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com  หรือ http://www.led.go.th 


 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 59 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cpd.thaijobjob.com  
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com