26 มีนาคม 2562

HIGHTLIGHTS

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย. 62

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 162 อัตรา

2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา

3. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 125 อัตรา

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 134 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดตามประกาศรับสมัครได้วันที่ 4 มีนาคม 2562 และวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 

                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรมการปกครอง

รับสมัครเข้ารับราชการ

จำนวน 63 อัตรา

*************

ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th

ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

....อ่านต่อ....

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com