18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

กรมบัญชีกลาง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 27 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 6 พ.ค. 64 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
2. นักบัญชีปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
3. นิติกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
6. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง

   

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กรมท่าอากาศยาน
รับพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน  22  อัตรา

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์  https://airports.thaijobjob.com  หรือ www.airports.go.th 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com