26 พฤษภาคม 2018

ข่าวประกาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.61 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิ.ย.61 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 2-23 พ.ค.61 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 7-31 พ.ค.61

HIGHTLIGHTS

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 310 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 59 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 100 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

                  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนุกกับรูปร่าง

ชุดฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์

สำหรับ 5-6 ปี

เขียน :  Creativty Math Lab

แปล :  จิราวรรณ มาลองฟองท์

ราคา : 185 บาท

สำนักพิมพ์ :  Nanmeebooks KIDDY

    แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียน สำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์                อ่านต่อ....

งานบริษัทชั้นนำ

งานเอกชน

บริษัท คงคูลวอเตอร์ จำกัด

17 พฤษภาคม 2018

เพิ่มเติม+

เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร

Engine by shopup.com