19 สิงหาคม 2018

HIGHTLIGHTS

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อ.
2. วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 38 อัตรา
3. วิศวกรโยธา 4 จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 1 อัตรา
5. บุคลากร 4 จำนวน 3 อัตรา
6. นิติกร 4 จำนวน 4 อัตรา
7. นักฝึกอบรม 4 จำนวน 1 อัตรา
8. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
9. เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
10. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 3 อัตรา
11. นักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
12. นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
13.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ)จำนวน 1 อ.
14. นักวิชาการ4 (ด้านเศรษฐกิจ)จำนวน 1 อ.
15. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 3 อัตรา

16. เภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา

                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรมศุลกากร

รับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
จำนวน 30 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่ 21 ส.ค.- 10 ก.ย.61


สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

 

...อ่านต่อ...

สมัครด่วน เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com