14 ธันวาคม 2562

ดูบทความกองอำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่ 7-28 เม.ย. 62

กองอำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่ 7-28 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมกิจการตลาดนัด จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างประปา จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างเหล็ก จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้มาสมัครด้วยตนเอง ที่อาคารกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2272-4270-2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ - อังคาร)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 835 ครั้ง

Engine by shopup.com