22 กันยายน 2563

HIGHTLIGHTS

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
จำนวน  34  อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ก.ย. 63

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

 

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com
กรมที่ดิน
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 
จำวน  55  อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 9 ต.ค. 2563
ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dol.go.th 
และ https://dol.thaijobjob.com

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com