21 เมษายน 2562

HIGHTLIGHTS

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รับสมัครข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

จำนวน 54 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา (ผนวก ก)
2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา
(ผนวก ข)

3. พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา
(ผนวก ค)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com

              

                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 17 อัตรา

*************

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

www.pdmo.go.th คลิกที่หัวข้อ

"สมัครงานออนไลน์" หรือ https://pdmo.thaijobjob.com 

....อ่านต่อ....

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com