10 กรกฎาคม 2563

HIGHTLIGHTS

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รับสมัครเข้ารับราชการ 150 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 ก.ค. 63

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวน 150 อัตรา

(ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.parliamant.go.th หรือที่ https://hris.parliament.go.th/job/

อ่านเพิ่มเติม......

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
จำนวน 67 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563
ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th
ในหัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ https://oag.thaijobjob.com 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

การศึกษา

การศึกษา

มจพ.เจ๋ง แถลงผลการส่ง"ดาวเทียมแนคแซท"ดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจร

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com