16 ตุลาคม 2562

HIGHTLIGHTS

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ

ตั้งแต่ 30 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

* ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
1. นายช่างปฏิบัติงาน 
2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
วัน 
* เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com 

 

 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง 

รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

 

*********************** 

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com