29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

กรมศิลปากร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง
2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง
3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1 ตำแหน่ง

5. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
7. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
8. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
9. นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
10. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี) 1 ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. จนท.ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐษน 1
2. จนท.ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐษน 2
3. จนท.ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. จนท.ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com