21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

HIGHTLIGHTS

การเคหะแห่งชาติ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
2. พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา
3. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
6. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
7. ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://nha.jobthaigov.com

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่เมติม

 

 
 
การประปานครหลวง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
จำนวน 21 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2567
https://mwa.thaijobjob.com/

 (คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ)

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com