22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

HIGHTLIGHTS

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท.  จำนวน  610  อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และรับบัตรประจําตัว ผู้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 - วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ทั้งนี้ ยกเว้น วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) วันจันทร์ที่ 22, วันศุกร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ สถานที่ต่างๆ ตามเอกสานแนบท้ายประกาศ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัครต์
 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่เมติม

 

 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์ (ด้านยุทธศาสตร์) ระดับ 3 
2. นักวิเคราะห์ (ด้านบริหารความเสียง) 3
3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3 
4. นักส่งเสริมกิจการสังคม ระดับ 3
5. นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3
6. นักส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ระดับ 3
7. พยาบาล ระดับ 3

 (คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ)

การศึกษา

การศึกษา

มจพ.เจ๋ง แถลงผลการส่ง"ดาวเทียมแนคแซท"ดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจร

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com