06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

HIGHTLIGHTS

กรมที่ดิน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
1. พนักงานการพิมพ์  1 อัตรา
2. พนักงานเขียนแผนที่  10 อัตรา
3. พนักงานบริการทั่วไป  1 อัตรา
4. พนักงานบันทึกข้อมูล  17 อัตรา


กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา
6. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  2 อัตรา


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

7. พนักงานแผนที่ภาพถ่าย  3 อัตรา


     สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่เมติม

 
 
 
กรมท่าอากาศยาน
รับสมัครสอบแข่งขันรับราชการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเปิดเว็บไซต์ในการรับสมัครของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com 
กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร 
 (คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ)

การศึกษา

การศึกษา

มจพ.เจ๋ง แถลงผลการส่ง"ดาวเทียมแนคแซท"ดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจร

เพิ่มเติม+

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com