17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

HIGHTLIGHTS

กรมสรรพากร

รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 350 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการ
บัญชี
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภาย
ในวันปิดรับสมัครสอบ


สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่เมติม

 

 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
2. จพง.จัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 54 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
5. จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
6. ผู้ประกาศและรายงานข่าวปฏิบัติงาน 1 อัตรา
7. นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) 4 อัตรา
8. นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) 1 อัตรา
 (คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ)

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com