12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

HIGHTLIGHTS

กระทรวงการต่างประเทศ
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการจำนวน 50 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. - 25 ส.ค. 65

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ  50 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2565 หรือ https://mfa.thaijobjob.com

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่เมติม

 
 
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน  47  อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ)

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com