15 กันยายน 2562

ดูบทความประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ราชบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ชลบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ เชียงใหม่
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พิษณุโลก
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สงขลา 
 
 

04 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 637 ครั้ง

Engine by shopup.com