27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิ.ย. 62

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิ.ย. 62

 

 

 

 

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2104-3481, 0-2104-3322, 0-2104-4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com 
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบภาคเฉพาะตำแหน่ง

11 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1675 ครั้ง

Engine by shopup.com