16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหา โดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

สำนักงาน ก.พ. ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหา โดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 คลิกอ่านเพิ่มเติม :    ไฟล์ประกาศ สำนักงาน ก.พ.

 

05 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 162 ครั้ง

Engine by shopup.com