19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 31 ก.ค. 62

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 31 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

กลุ่มงานบริการ

1. พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

2. พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

3. ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 730 ครั้ง

Engine by shopup.com