27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563

กรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) จำนวน 7 อัตรา

1. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 2 อัตรา

3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา

4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา

5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) (ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1399 ครั้ง

Engine by shopup.com