21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมสุขภาพจิต รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

กรมสุขภาพจิต รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     จำนวน 6 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     จำนวน 7 อัตรา

5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ     จำนวน 6 อัตรา

8. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     จำนวน 3 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 681 ครั้ง

Engine by shopup.com