04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมอู่ทหารเรือ รับพนักงานราชการ จำนวน 124 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19 มีนาคม 2564

กรมอู่ทหารเรือ รับพนักงานราชการ จำนวน 124 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  21  อัตรา

1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่้อม)     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)     จำนวน  8  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้)     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าเรือ     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง ช่างเชือกรอกและการอู่     จำนวน  4  อัตรา

 


2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 74 อัตรา

1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)     จำนวน  9  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ)     จำนวน  2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)     จำนวน  6  อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว)     จำนวน  3  อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)     จำนวน  5  อัตรา

8. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง     จำนวน  5  อัตรา

10. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าเรือ     จำนวน  13  อัตรา

11. ตำแหน่ง ช่างเชือกรอกและการอู่     จำนวน  16  อัตรา

12. ตำแหน่ง ช่างโยธา     จำนวน  7  อัตรา

13. ตำแหน่ง ช่างประปา     จำนวน  3  อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ จำนวน 10 อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)     จำนวน  2  อัตรา

15. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)     จำนวน  5  อัตรา

16. ตำแหน่ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ     จำนวน  3  อัตรา

 

 


3. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 17 อัตรา

1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าเรือ     จำนวน  4  อัตรา

8. ตำแหน่ง ช่างเชือกรอกและการอู่     จำนวน  2  อัตรา

9. ตำแหน่ง ช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)    จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์กรมอู่ทหารเรือ www.dockyard.navy.mi.th  หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการออนไลน์" หรือ www.dockyard.navy.mi.th/govemployee  หรือ QR Code ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่้วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์มือถือ 08-2462-5838 หรือโทร. 0-3843-2338 หรือ 0-2466-1180 ต่อ 78038 และ 78039 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 5505 ครั้ง

Engine by shopup.com