27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมคุมประพฤติ รับบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 127 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2564

กรมคุมประพฤติ รับบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 127 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ     จำนวน  49  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  6  อัตรา

4. ตำแหน่งนิติกร     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  13  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 


กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ     จำนวน  13  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     จำนวน  43  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

 

29 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 6949 ครั้ง

Engine by shopup.com